2300 AB Valentinergården - Enkelte internet- og TV-forbindelser afbrudt
Incident Report for Parknet
Resolved
Alle bør være online igen.
Såfremt du stadig mangler internet forbindelse, bedes du genstarte din router.
Posted May 04, 2024 - 16:11 CEST
Identified
Afbrydelsen skyldes en strømafbrydelse i området. Udstyret forventes oppe igen, når strømmen er genetableret.
Posted May 04, 2024 - 15:47 CEST
Investigating
Din tv- og bredbåndsforbindelse kan desværre være nede. Vi er igang med at undersøge årsagen - Vi opdaterer dig her, når vi har nyt. Venlig hilsen Parknet
Posted May 04, 2024 - 15:46 CEST